עזר כנגדו !

מאת: מכון אור חי'ה

ב"ה

מה מקומה של האישה ביהדות? האם יש לה כוח ומעמד? האם היהדות סוברת שיש חוסר שוויון בין אנשים לנשים?
 ואולי, האיש הוא "מודל לחיקוי"?
  
כחלק מתפיסה מודרנית  מתקדמת, מנסות נשים בזמננו לתפוס את מקומן כשוות זכויות לאנשים. אולם, יתכן בהחלט שבסתר לבן של כל הלוחמות למען השוויון בוערת להבת הספק ואינה נותנת מנוח?! ואנו שואלות את עצמנו: אם אנו אכן שוות זכויות? ואם לא, אז היכן אנו ממוקמות?

 המגמה לשחרור האישה לא נוצרה מתוך התבוננות מעמיקה בתכונותיה של האישה ובתפקידה העיקרי. הדבר היחיד שמכתיב את כל השאיפות הוא – חיקוי.

 אולם החיקוי הזה מוטעה מיסודו. בזוהר הקדוש מבואר שהבעל והאישה, כל אחד מהם הוא "פלג גופא" – חצי גוף. כאשר מדגישים שהאיש והאישה הם שני חצאים – משמע, הם שווים בערכם. וכאשר הם נישאים זה לזה, אזי הם משלימים ונהיים "גוף אחד". יחד מהווים את השלימות וההרמוניה המתאימה למימוש מטרת הבריאה והרצון העליון.

 הרבי מליובאוויטש הגדיר את מעמד האישה בצורה חדשנית. לא עוד "עזר כנגדו" במובן של טפל לעיקר. אלא "עיקר הבית" – עקרת הבית. משפיעה ויוזמת.

 האישה ייחודית בכוחה המיוחד ליצור חיים חדשים, זוהי עוצמת יצירה שאין לה תחליף. לטבע זה נוספו תכונות אופי ייחודיות המשלימות את כוח היצירה הפנימי, היסודי, הטבוע באישה. היכולת להעניק, להשפיע לחנך ולעצב - נטבע בה ככח עזר ליצירת החיים המופלאה, ומסייע לה בתפקידיה חשובי המעלה.

 האישה לא צריכה לשאוף להשתוות לאיש. להיפך. עליה לנצל את הפוטנציאל הגלום בה. שלימותה תבוא לידי ביטוי דווקא כשתתנהג כאישה – מקורית ומיוחדת. המשפיעה בביתה- פנימה ובסביבתה- החוצה באופן מתאים וצנוע לאישה יהודיה, על פי דרך התורה והחסידות.

שתף לחברים

שתף